Loon and Char, by Pitaloosie Saila

PITALOOSIE SAILA
Loon & Char, 2017
Stonecut
Paper: Kizuki Kozo White
Printer: Ashoona Ashoona
53.5 x 62 cm (21" x 24")