Raven Makes Gallery

Sisters, Oregon

Timmiaralaaq (Little Bird), by Paujoungie Saggiak

Timmiaralaaq (Little Bird), by Paujoungie Saggiak

$385.00

Little Bird

2016 Cape Dorset Print #10 

Stonecut & Stencil, Kizuki Kozo Natural, 12.5" x 23.5"

By Paujoungie Saggiak, Canadian Inuit

 

Success! Feel free to continue shopping or head to your cart .